Massage


De olika behandlingsteknikerna

En muskel som är spänd kan inte fungera och arbeta på ett optimal sätt. Det påverkar hållning och rörelsemönster som i sin tur påverkar ledernas rörlighet och andra muskler och så har en ond cirkel skapats. För att bryta denna och få effektivt och långvarigt behandlingsresultat kombineras massagen med behandlingar som manipulation och mobilisering.
Image