Manipulation


De olika behandlingsteknikerna

Lederna i ryggraden kan ibland av olika orsaker få begränsad rörlighet. Detta leder ofta till muskelspänningar som i sin tur begränsar ledernas rörlighet och så uppstår en ond cirkel. Muskelspänningar och den begränsade ledrörligheten påverkar hållningen och rörelsemönstret vilket till slut ger besvär i form av smärta, stelhet, värk och trötthet. Manipulationen används då för att återställa den normala rörligheten i leden. Manipulationsgreppet utförs med en snabb och lätt rörelse med litet rörelseutslag. Metoden är smärtfri och teknikerna väljs efter patient och besvär.

Image