Våra behandlingar


Exempel på besvär vi behandlar

En behandling hos oss är 45 minuter lång och inleds med en anamnes där du får berätta om dina besvär. Därefter gör vi olika tester för att kunna ställa en så korrekt diagnos som möjligt och utifrån den bestämmer vi behandlingen.
Antalet behandlingar som behövs per åkomma varierar väldigt mycket beroende på typ av besvär, hur länge man haft besvären osv. men normalt är ca 2-4 behandlingar.

Till oss kommer patienter i alla åldrar, med olika yrken, mindre fysiskt aktiva och elitidrottare.
Vi behandlar både akuta, subakuta och kroniska besvär och i förebyggande syfte.

Man kan komma som privat patient, remitterad av sitt försäkringsbolag eller genom avtal med arbetsgivaren.

Exempel på besvär vi behandlar:

Image